Przejdź do nawigacji strony

Menu

Restrukturyzacja przedsiębiorstw – nowe rewolucyjne zasady

Wprowadzone od stycznia 2016 roku zmiany w postępowaniu upadłościowym umożliwiają przedsiębiorcy wybór całkowicie nowych ścieżek dla rozwiązania jego aktualnych problemów z płynnością finansową.

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne ma zupełnie odmienić dotychczas rzadko stosowane postępowanie sądowe w sprawie ogłoszenia upadłości układowej i zawarcie układu z wierzycielami.

Nowe rozwiązania ustawowej restrukturyzacji pozwalają na wybór postępowania sanacyjnego lub układowego.

W każdym postępowaniu i restrukturyzacji aktywną rolę pełni doradca restrukturyzacyjny. Ma on wskazać przedsiębiorcy najlepszą ścieżkę procedury, następnie po przejściu kolejnych etapów działania – może pełnić podobną rolę, jak dotychczas nadzorca sądowy (dba o prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ustala plany spłat wierzycieli, działa dla skutecznego wykonania zobowiązań przedsiębiorcy).

Prawo restrukturyzacyjne umożliwi wskazanie doradcy jeszcze przed podjęciem czynności przed sądem. Jest to rozwiązanie rewolucyjne, ponieważ dotychczas to sądy podejmowały decyzje o wyborze konkretnej osoby pełniącej funkcję nadzorcy.

Nowa ustawa i jej twórcy kładą ogromny nacisk na szybkość postępowania i elastyczność rozwiązań, które wspólnie z wierzycielami wybiera przedsiębiorca. Restrukturyzacja ma się odbywać we wstępnym etapie bez ujawniania szczegółowych planów opinii publicznej. W wielu postępowaniach polegać będzie na pozyskiwaniu głosów wierzycieli, którzy staną przed wyborem dotyczącym udziału w dalszym toku postępowania i współpracy z zagrożonym upadłością dłużnikiem.

Kancelaria pomaga na każdym etapie postępowania i procesu restrukturyzacji. Możemy się włączyć jako pełnomocnicy wierzycieli albo doradcy restrukturyzacyjni dla przedsiębiorcy. Restrukturyzacja na nowych zasadach otwiera nowe możliwości, daje nadzieję na zamknięcie pewnego etapu w trudnej sytuacji przedsiębiorstwa bez konieczności jego likwidacji.

Copyright: epslegal.pl